Quat hop Asia, Quat Asia, Quat de ban Asia, Quạt hộp Asia, Quạt hộp F12001, Quạt hộp F12004, quạt hộp F16001, quạt hộp F16002, quạt để bàn Asia, quạt bàn Asia, quạt hơi nước Asia, bàn ủi Asia, máy hút bụi Asia, quạt công nghiệp Asia, bảng báo giá quạt Asia, trung tâm phân phối quạt Asia, trung tâm bảo hành quạt Asia. Hotline: 0909196893 - 0948928638

Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT VIỆT NAM

 Đ/C: 76 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh
Hotline: 0909.196.893 - 0948.928.638

1. Quạt Hộp F12001
 • Sải cánh 30cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 45W
 • Cường độ dòng điện 190-160-150mA
 • Độ cách điện
 • Lưu lượng gió 34 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 2.9kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)
2. Quạt Hộp F16001

Màu: Lá, Sữa, Xám
 • Sải cánh 40cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55W
 • Cường độ dòng điện 220-200-180mA
 • Lưu lượng gió 60 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 4.6kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)

3. Quạt Hộp F16002
 • Màu: Lá, Sữa, Xám
 • Sải cánh 40cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55W
 • Cường độ dòng điện 220-200-180mA
 • Lưu lượng gió 60 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 3.6kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)
4. Quạt Hộp F12004
 • Màu: Lá, Sữa, Xám
 • 3 tốc độ, chuyển hướng điện
 • Sải cánh 30cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 45W
 • Cường độ dòng điện 200-180-160mA
 • Lưu lượng gió 34 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 2.3kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)
5. Quạt Sạc QS20001
 • Màu: Lá, Sữa, Xám
 • Sải cánh 40cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55W
 • Cường độ dòng điện 220-200-180mA
 • Lưu lượng gió 60 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 3.6kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)


6. Quạt Lửng A16007
 • Màu: Thiên thanh, Lá mạ.
 • Sải cánh 40 cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55 W
 • Cường độ dòng điện 200-180-160 mA
 • Độ cách điện
 • Lưu lượng gió 60m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 3.6kg
 • Tốc độ vòng quay 1200vòng/phút(rpm/min)
7. Quạt Lửng A16001
 • Màu: Thiên thanh, Lá mạ.
 • Sải cánh 40 cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55 W
 • Cường độ dòng điện 200-180-160 mA
 • Độ cách điện
 • Lưu lượng gió 60m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 3.8kg
 • Tốc độ vòng quay 1200vòng/phút(rpm/min)
8. Quạt Lửng A16003
Màu: Thiên thanh, Lá mạ.
 • Sải cánh 40 cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55 W
 • Cường độ dòng điện 180-150-120 mA
 • Lưu lượng gió 60m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 4.6kg
 • Tốc độ vòng quay 1200vòng/phút(rpm/min)

9. Quạt Lửng A16008
 • Màu: Đen
 • Sải cánh 40 cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55 W
 • Cường độ dòng điện 200-180-160 mA
 • Lưu lượng gió 60m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 4.0kg
 • Tốc độ vòng quay 1200vòng/phút(rpm/min)

10. Quạt Lửng A16009
 • Màu: Xám
 • Sải cánh 40 cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 55 W
 • Cường độ dòng điện 200-180-160 mA
 • Lưu lượng gió 60m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 4.0kg
 • Tốc độ vòng quay 1200vòng/phút(rpm/min)
Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT VIỆT NAM

 Đ/C: 76 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh

Hotline: 0909.196.893 - 0948.928.638


1 nhận xét: